Menu

Duyurular


Rusya Federasyonu Adıgey Yatırım Forumu, 9 Kasım 2017, Maykop

SİRKÜLER NO: 12.3  / 769-589 = 17/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.10.2017 tarih ve 3896-655/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun 16.10.2017 tarih ve RUS/2017-708 sayılı yazısına atfen;

Rusya Federasyonu'nun Kuzey Batı Kafkasya bölgesinde yerleşen, gelişen ekonomi yapısında turizm, tarım, gıda, içecek, tütün mamulleri, kerestecilik, metalurji ve çelik konstrüksiyonlar, makine imalatı gibi sektörlerin öne çıktığı, ülkemize coğrafi ve kültürel yakınlığı ile bilinen Adıgey Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta 9 Kasım 2017 tarihinde "Adıgey Yatırım Forumu" düzenleneceği, söz konusu Forum'a birkaç yabancı ülkeden katılımcıların yanı sıra Türkiye'den işadamlarının aktif katılımına yerel yönetim tarafından önem verildiği,


Bu çerçevede, anılan etkinliğe Türkiye-Rusya İş Konseyimiz organizasyonunda Türkiye'den işadamları heyetinin katılımı öngörüldüğü ve planlanan seyahatin taslak programı ekte sunulduğu, bahse  konu  ziyarete  katılmayı  arzu  eden  firma  temsilcilerinin  en geç 23 Ekim 2017, Pazartesi günü saat 18:00'a kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/492/9416 adresli internet bağlantısında bulunan formu doldurarak, Maykop'ta 3 gece konaklama, havaalanı ve şehir içi transferler ve diğer organizasyon giderlerinin dahil olduğu katılım bedelini kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerektiği,


Ayrıca, söz konusu Yatırım Forumuna kendi imkanları ile katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin ise https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/493/9416 adresli internet bağlantısından kayıt yaptırmaları mümkün olduğu, her iki katılım şeklinde taslak programda tavsiye niyetinde belirtilen uçuşlara gidiş dönüş biletleri ve Rusya'ya giriş için iş vizesi katılımcılar tarafından münferit olarak temin edileceği,


Kayıt formunda iş vizesine ihtiyacı olduğunu belirten katılımcıların isimlerinin Adıgey Cumhuriyeti yetkili makamlarına bildirilerek karşı taraftan davet yazıları talep edileceği, işlemlerin hızlandırılması amacıyla ilgili yazılar Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'na DEİK tarafından iletileceği, ayrıca arzu eden katılımcıların uçak bileti ve vize işlemleri için, ekte bilgileri yer alan Adıgey tarafınca tavsiye edilen  tur acentesi hizmetinden yararlanabilecekleri,  


Anılan seyahate ve Yatırım Forumu içeriğine ilişkin her türlü güncelleme ve detay bilgi katılım teyidi veren firma temsilcilerine bilahare iletileceği,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz