Menu

Duyurular


Rumeli Feneri Gümrük Hareket Noktası

SİRKÜLER NO: 8.1  / 309-247 = 17/04/2018 


T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 17/04/2018 tarih ve 47909374.16929.(81380).2018/12 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) 28.03.2018 tarih ve B.05.4.VLK.0.34.19.00/79 sayılı yazısı.

 b) 06.03.2018 tarih ve 2018/2-2 sayılı Liman Güvenlik Komisyon Kararları.

 c) 10.04.2018 tarih ve 2018/3-2 sayılı Liman Güvenlik Komisyon Kararlarına atfen;

 

28.03.2018 tarih ve B.05.4.VLK.0.34.19.00/79 sayılı yazı ile Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı’nda bulunan Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği’nin önünde bulunan rıhtımın İstanbul Boğazı Kuzey Girişi Demirleme Yerinde bulunan gemilerin arıza onarımı için gemiye teknik personel çıkarılması ve haberleşme için acente teknelerin hareket ve dönüş noktası olarak belirlenmiş olup; 06.03.2018 tarih ve 2018/2-2 sayılı Liman Güvenlik Komisyon toplantısına istinaden; Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü 10. Maddesinde 03.07.2018 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda Rumeli Feneri açığında bekleyen transit gemilere acente teknelerinin teması ile ilgili mücbir sebeplerin yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesi için İstanbul Liman Başkanlığı’nın koordinesinde Türkiye Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile bir alt komisyon oluşturulmuş ve oluşturulan bu alt komisyon hazırlamış olduğu karar tutanağında belirtilen hususlar 10.04.2018 tarih ve 2018/3-2 sayılı Liman Güvenlik Komisyon toplantısında değerlendirilerek alt komisyon karar tutanağında belirtilen hususların ilgili kurum/kuruluşlara bildirilerek uygulanması geçilmesi yönünde karar alınmış olup; hazırlanan karar tutanağından bir örnek yazı ekinde gönderilmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz