Menu

Duyurular


RSO Denetimleri

SİRKÜLER NO: 2.2 / 0222-169 = 16/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/04/2010 tarih ve  1743-191/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 05.04.20210 tarih ve 11430 sayılı yazısına atfen;

 

20.03.2007 tarih ve 26468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği Kodu Uygulama Yönetmeliği” ile İdare adına Yetkilendirilmiş Kuruluşların (RSO) her yılda en az bir defa olmak üzere İdare tarafından denetleneceğinin ifade edildiği,

 

Bu kapsamda, Oyak Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’nin 16 Aralık 2009 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı’nca denetlenmesi sonucunda bulunan eksikliklerin giderilmesi için 1 ay süre verildiği,

 

Söz konusu eksikliklerin giderilip giderilmediğinin tespit edilmesi amacıyla Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 12 Mart 2010 tarihinde Oyak Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’nin ikinci kez denetlenmiş olup, 16.12.2009 tarihinde yapılan denetim neticesinde tespit edilen eksikliklerin tam olarak ortadan kalkmadığının anlaşıldığı,

 

Bu itibarla, Oyak Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’nin İdare adına Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi ve Liman Tesisi Güvenlik Planı hazırlama yetkisinin Denizcilik Müsteşarlığı ile Oyak Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. arasında imzalanan Yetki Devri Sözleşmesinin 9.1. maddesi uyarınca 02.04.2010 tarihinden itibaren 3 ay süre ile askıya alındığı,”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

  

Dağıtım: Tüm üyelerimiz