Menu

Duyurular


Romanya’ ya Çıkış Yapacak Gemiler

SİRKÜLER NO: 22.3  / 152-124 = 20/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/02/2017 tarih ve 651-134/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2017 tarihli ve14945 sayılı yazısına atfen;

2016 yılında Romanya Limanlarında 64 adet Türk Bayraklı gemi Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında denetlendiği ve 9 geminin tutulmuş olduğu, yaşanan bu durumun Türk Bayraklı gemilerin Beyaz Liste'deki yerini olumsuz etkilediği, 2017 yılında ise 11 adet Türk Bayraklı geminin Romanya Limanlarında denetlendiği ve bu gemilerde 39 adet eksiklik tespit edildiği  bunun sonucunda da gemi tutulmalarının  yaşandığı,

 

Söz konusu gemilerde tespit edilen eksikliklerin analiz edilmesi sonucunda, bazı gemilerde tutulmaya sebep olabilecek ciddi eksikliklerin devam ettiğinin tespit edildiği ve bu gemilerin işletmecilerinden eksikliklere ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyet raporları istenmekte olduğu ve ayrıca geminin Emniyet Yönetimi Sertifikasını (SMC) düzenleyen kuruluş tarafından da söz konusu faaliyet raporlarının kontrol edilerek UDHB'ye iletilmesinin istenildiği,

 

Romanya Limanlarında 2017 yılında denetlenen gemilerde, özellikle yangın emniyeti (acil durum yangın pompası, çift cidar yakıt alarmı, yangın kapıları vb), kapalı mahale giriş talimi ile GMDSS ekipmanlarına yönelik personel aşinalığı, ISM, MLC, seyir ve kirlilikle ilgili kayıtların düzgün tutulmaması, seyir neşriyatının güncel olmaması, yetersiz kumanya, yükleme sınırı markalarının düzgün okunamaması, çalışma ve dinlenme saatlerinin uygun olmaması, sintine seperatörünün test edilememesi ve manyetik pusulanın uygun durumda olmaması ile ilgili eksiklikler tespit edildiğinin görüldüğü,

 

Bu itibarla, Romanya Limanlarında yaşanabilecek tutulmaların önlenmesi amacıyla, Ülkemiz Limanlarından Romanya Limanlarına sefer yapmak üzere Liman Çıkış Belgesi (LÇB) talebi yapacak her Türk Bayraklı gemiye, her çıkış öncesi ön sörvey uygulanacağı ve yukarıda belirtilen eksikliklerin özellikle kontrol edileceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz