Menu

Duyurular


Resmi İstatistik Programı (2017-2021)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 006-006 = 03/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2017 tarih ve 9-8/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan "Resmi İstatistik Programı (2017-2021)" Kalkınma Bakanlığı'nın 30.11.2016 tarih ve 12 sayılı yazısı üzere 2016/9621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2016 tarih ve 29935 (2.mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Söz konusu Resmi İstatistik Programı'nda İstatistik çalışmaları;

 

1- İstatistiksel Altyapı

2- Sosyal ve Demografi İstatistikleri (Turizm İstatistikleri, Uluslararası Göç İstatistikleri vb)

3- Makroekonomik İstatistikler (Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksler vb)

4- İş İstatistikleri (Sanayi İstatistikleri, Ticaret ve Hizmet İstatistikleri ve Ulaştırma İstatistikleri vb)

5- Tarım İstatistikleri (Su Ürünleri İstatistikleri vb)

6- Çevre İstatistikleri

7- Çok Alanlı İstatistikler

 

şeklinde yedi ayrı başlık altında yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter
Ek: Resmi İstatistik Programı 2017-2021

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz