Menu

Duyurular


Resim ve Harçlara Esas Uygulanacak Altın Frank Değeri

SİRKÜLER NO: 10.5 / 408- 237 = 13/06/2024 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.06.2024 tarih ve E-19463099-030.02-1982615 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Bilindiği üzere, Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerden alınabilecek resim ve harçlar 1936 Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi'nde düzenlenmiş olup söz konusu resim ve harçların hesaplanmasında Altın Frank birimi esas alınmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ve 1 Temmuz 2024 tarihi ila 30 Haziran 2025 tarihleri (belirtilen tarihler dahil) arasındaki dönemde Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapacak gemilerden 1936 Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi uyarınca tahsil edilecek resim ve harçlara esas bir Altın Frank değeri 5,07 ABD Doları olarak tespit edilmiş olup konu ile ilgili sektöre gerekli duyuruların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz