Menu

Duyurular


PRU Eğitim Gemisi Liman Masrafları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 481-375 = 19/06/2017 


İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 19/06/2017 tarih ve 36935900-010.07.01-E.988 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2017 tarihli ve 25032954-175.01-E.49833 sayılı yazısına atfen;

 

Piri Reis Üniversitesi tarafından, sahibi oldukları "PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ" isimli eğitim/staj gemisinin (IMO:7615672) , 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda denizcilik alanı öğrencilerine yönelik staj kapsamında 30.06.2017 - 30.08.2017 tarihleri arasında liman ziyaretlerinde bulunacağından bahisle, Türkiye içerisindeki limanlar için liman masraflarından (kılavuzluk, römorkaj, palamar, bağlama, barınma, atık-sintine-çöp alımı, sağlık praktikası, yola elverişlilik, fener harcı vb,) muaf veya düşük ücrete tabi tutulması hususunda gerekli yardım ve desteğin sağlanmasının talep edildiği belirtilmekte olup söz konusu geminin, ifade edilen tarihlerdeki ve deniz eğitimi kapsamında bundan sonra yapacağı tüm seferlerinde, liman giriş-çıkış, kılavuzluk, römorkörcülük ve diğer liman hizmetleri ile ilgili masraflara yönelik gereken kolaylığın gösterilmesi, anılan masraflara yönelik uygulama hakkında Liman Başkanlığımız İdari Sahası Sınırları içerisindeki ilgililerin de bilgilendirilmesi istenmekte olup aynı uygulamanın daha önce de konu eğitim gemisi için yapıldığı hatırlatılmaktadır.

 

Bu itibarla bahse konu gemiye hizmet verecek olan tüm kurum ve kuruluşlarca ilgi yazıda belirtilen kolaylıkların eğitim gemilerinin tüm seferlerinde sağlaması , herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi için gemi işleticilerince, uğrak limanlara varmadan önce mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli bildirimlerin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması, bu kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması ve yanaşılacak iskele/rıhtım veya liman tesisi ile aralarında yaptıkları mutabakatın bir nüshasının asgari bir hafta önce Liman Başkanlığımıza ibraz etmeleri hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz