Menu

Duyurular


Poseidon Prensipleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 303-213 = 22/04/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.04.2021 tarih ve 1246/424/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 19 Nisan 2021 tarihli yazıda,

Ocak 2021 tarihinde icra edilen Denizcilik Politikası Komitesi toplantısında üyeler tarafından dile getirilen konular kapsamında, Poseidon Prensipleri hakkında denizcilik sektörünün konumunu belirlemek ve özellikle denizcilik finans kuramlarının iklim uyumunu değerlendirmek adına Poseidon Prensipleri çerçevesinde kullanılan ölçütlerin tarafsız esas ve usullere dayanması gereken yapısına ilişkin sektör görüşlerinin ana hatlarını belirtmek üzere ICS tarafından politika özeti oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, denizcilik sektörü tarafından Poseidon Prensipleri Sekreterliği'ne önerilebilecek olası değişiklikleri içeren politika özetinin, sektörün "Poseidon Prensipleri" ile diyalog kurması ve kullanılan ölçütlerde değişiklik önermesi için bir araç olduğu; bu kapsamda, ICS'in değerlendirmelerde bulunmak üzere 20 Nisan 2021 tarihinde Poseidon Prensipleri teknik ekibi ile toplantı düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Poseidon Prensipleri'nin etkisine ilişkin bildirilen çekinceler ile ilgili geri bildirim sağlamak maksadıyla, konu hakkındaki görüş ve önerilerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar georgia.spencer-rowland@ics-shipping.org adresine iletilmesi talep edildiği,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz