Menu

Duyurular


Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 13.7 / 582-433 = 28/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/10/2010 tarih ve  4732-521 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından hazırlanan “Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ”  10.08.2010 tarihli ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.”

 

Denilmekte olup, anılan Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz