Menu

Duyurular


Petrol Ofisi - Barge Kiralama İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 115-85 = 24/02/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.02.2022 tarih ve 1307/152/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Petrol Ofisi A.Ş.’nin 23.02.2021 tarihli yazısında; Petrol Ofisi müşterilerinin gemilerine yakıt ikmalinde kullanılmak üzere, 1+1+1+1+1 yıl Petrol Ofisi opsiyonunda olacak şekilde yeni inşa veya halihazırda kullanılmakta olan Türk Bayraklı minimum 250 DWT – maksimum 4000 DWT aralığında barge ya da bargeların kiralanacağı, ihaleye son teklif verme tarihinin 25.12.2022 günü saat 17.00'dan geç olmamak üzere e-posta ile iletilebileceği ve teknik, ihale ve ticari konulardaki soruların ihale ilan metni ekinde iletişim bilgileri yer alan kişilerden temin edilebileceği hususları bildirilmektedir.

İhale ilan metni ve eklerine Odamızın web sayfasında, www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel/Teknik/İhale Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı


Ek2:Sağlık Emniyet Güvenlik Çevre El Kitabı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz