Menu

Duyurular


Petrol Ofisi A.Ş. – Gemi Kiralama İhalesi Hakkında Davet

SİRKÜLER NO: 23.1  / 845-642 = 16/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/11/2017 tarih ve 4348-722/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Petrol Ofisi A.Ş. Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörlüğü Ulaştırma Müdürlüğü’nün 15.11.2017 tarihli yazısına atfen;

Yurtiçi veya yurtdışı ikmal kaynaklarından PO Terminallerine 01/04/2018 – 31/03/2019 arasını kapsayan, 12 aylık taşıma döneminde ve kullanımı PO opsiyonunda olmak üzere; ek 12+12 aylık uzatma sürelerinin kullanılması durumunda ilk uzatma opsiyonu sonunda 31.03.2020 tarihine kadar; ayrıca ek 2. uzatma opsiyonu olan 12 aylık süresin de kullanılması halinde 31.03.2021 tarihine kadar (12 ay + 1. uzatma PO opsiyonunda 12 ay + 2. uzatma PO opsiyonunda 12 ay) siyah ve beyaz ürün ile MEG ve bazyağ ihtiyaçlarının deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Mukavelesi ve PO Deniz Tankeri Yükleme ve Tahliye Standardı dahilinde, ihtiyaç duyulan sayıda 1.000 dwt – 15.000 dwt arası Türk Bayraklı tankerlerin “Kapalı Teklif Alma Usulü” ile kiralanacağı,

 

Konu ihaleye ait son teklif verme sürecinde ilk olarak katılıma isteklilerin teklif bilgileri ve doküman zarflarının alınacağı (Teknik Zarf 18.12.2017 saat 13:00), akabinde katılma isteklilerinin fiyat tekliflerinin alınacağı (Fiyat Teklifi 22.01.2018 saat 13:00),

 

İlgililerin; ihale şartnamelerini, PO Tip Zaman Çarteri Sözleşmesini, PO Deniz Tankeri Yükleme ve Tahliye standardını; Petrol Ofisi A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi 33/37 Maslak 34398 İstanbul, adresindeki Evrak Kayıt’tan temin etmelerinin gerektiği,

hususları belirtilmektedir.

 

Konu ihale ilanına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada “Genel ve Ticari Duyurular” ve “İhale Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz