Menu

Duyurular


Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

SİRKÜLER NO: 23.1  / 791-606 = 25/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/10/2017 tarih ve 4045-674/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ a) Petrol Ofisi A.Ş.’ nin 24.10.2017 tarihli e-posta mesajı.

  b)İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.10.2017 tarih ve 3862 sayılı yazısına atfen;

 

Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO'nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın PO'nun belirleyeceği müşterilere taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işinin işbu şartnamede belirtilen periyodlarda deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Barge Mukavelesi şartları dahilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin "Kapalı Teklif Alma Usulü" ile kiralanacağı,

 

Bahse konu tankerlerin 250-2000 DWT civarında kapasiteli tankerler olacağı,

 

Teklif mektuplarının 25.10.2017 günü saat 13:00'a kadar PO'nun Petrol Ofisi A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi 33/37 Maslak 34398 İstanbul,adresinde bulunacak şekilde posta ile taahhütlü olarak gönderilecek veya imza mukabili teslim edileceği, konu ihale ilanına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinde yayınlandığı, hususları belirtilmişti.

 

Bu defa, (a) yazı ile, İhaleye teklif verme süresinin 03.11.2017 tarihi saat 13.00a kadar uzatıldığıhususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz