Menu

Duyurular


Pazara Giriş Engelleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 065-053 = 26/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/01/2018 tarih ve 347-37/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.01.2018 tarih ve 1421 sayılı yazısı.

 b) Ekonomi Bakanlığı’nın 18.01.2018 tarih ve E.6588 sayılı yazısına atfen;

 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türk ihraç ürünlerine ve Türk ihracatçısına yönelik tarife dışı engellerin anılan Bakanlığa iletilmesi istenmekte olup, bu kapsamda Üyelerimizin karşılaştıkları tarife dışı engellerin TOBB'a (disticaret@tobb.org.tr ) 31 Ocak 2018 tarihine kadar bildirilmesi  gerektiği ifade edilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz