Menu

Duyurular


Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 320-270 = 13/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/04/2017 tarih ve 1459-281/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan,  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)  13.04.2017 tarih ve 300037 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile yapılan önemli değişikliklerden bazıları,

MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)'in 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"MADDE 13 – (1) E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için  %80 oranında desteklenir.

(2) Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.


(3) İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir. Ancak işbirliği kuruluşu, bu fıkra kapsamında onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilir. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınır."

şeklinde olup tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz