Menu

Duyurular


Pazar Araştırması ve Pazar Desteği Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/6 Hk.

SİRKÜLER NO:23.1/42-39= 20/01/2015
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 19.01.2015 tarih ve 293-51/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından, Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/6) Hk. 17 Ocak 2015 Tarihli ve 29239 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bahse konu Tebliğ ile; Türkiye’desınaive/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) verilen destekler belirlenmiştir.
 
Söz konu Tebliğ Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) web sayfasında Mevzuat/Duyurular bölümünde yayımlanmaktadır."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz