Menu

Duyurular


"Paris ve Tokyo Memorandumu (Mou)Tarafından Birlikte Yürütülen STCW 2010 Dinlenme Saatleri Hususundaki Denetim Kampanyası Ön Sonuçları" Hk.

SİRKÜLER NO:22.1/70-57-29.01.2015

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 28.01.2015 tarih ve 468-79/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarından; Paris Memorandumu ve Tokyo Memorandumu tarafından STCW 2010 Dinlenme Saatleri hususundaki Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası’na göre yürütülen ve Eylül-Kasım 2014 tarihleri arasında yapılan yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının ön sonuçları bildirilmektedir.
 
İlgi yazı Eki Basın Bildirisinde, kampanyanın 4,041 denetleme ile tamamlandığı, toplamda 912 Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) ile bağlantılı eksiklik kaydedildiği ve 16 geminin kampanyanın doğrudan bir sonucu olarak tutulduğu belirtilmiştir. Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz