Menu

Duyurular


Pandemi Tedbirleri (Dezenfeksiyon İşlemlerinin İptali)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 201-147 = 30/03/2022


İlgi: Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.03.2022 tarih ve E-94161151-499 sayılı yazısı.

 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’İlgi : Vapur Donatanları Ve Acenteleri Birliği'nin 22/03/2022 tarihli dilekçesi.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2020 tarih ve 22643 sayılı yazısında belirtilen “Ülkemiz kıyı tesislerine gelen ve kılavuzluğa tabi gemilerin; kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce acenteleri vasıtasıyla gemi tarafından köprü üstünün dezenfekte edilmesinin sağlanması uygulamasına devam edilmesinin sağlanması, gemilerin yaşam mahallinde ihtiyaç duyulan diğer alanlarının acenteleri eliyle bu işle yetkili firmalar tarafından dezenfekte kararının verilmesinin ise Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün takdirinde olduğu" uygulamasının kaldırılması talep edilmektedir.

Ülkemiz kıyı tesislerine gelen ve kılavuzluğa tabi gemilerin; kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce acenteleri vasıtasıyla gemi tarafından köprü üstünün dezenfekte edilmesi talebinizin söz konusu uygulamaya ilişkin yazıyı yayınlamış olan Denizcilik Genel Müdürlüğüne iletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz uhdesinde olduğu belirtilen ve merkezlerimizce yürütülen gemilerin yaşam mahallerinin dezenfekte edilmesine yönelik uygulama ise gemilerin ülkemiz limanlarına her gelişlerinde dezenfekte edilmesi yerine içerisinde COVID-19 kesin ya da olası vakası bulunan gemilerin dezenfekte edilmesi şeklinde yürütülmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


  

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz