Menu

Duyurular


Panama Kanalı Geçiş Ücretlerini Uyarlama Önerisi ve Panama Kanılı İdaresinin Yanıtı

SİRKÜLER NO: 13.3  / 644-490 = 18/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/08/2017 tarih ve 3164-543/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 11 Ağustos 2017 tarih ve CAN(17)04 sayılı yazısına atfen;

Panama Kanalı geçiş ücretleri hakkında kısa zaman önce yapılan istişarenin sonucu hususunda bilgi veren mektubun dikkate alınması istenmektedir.

 

"8 Ağustos 2017 tarihinde Panama Kanalı İdaresinin (ACP), kamu ile istişare yönteminin tamamlanmasından sonra,  Panama Kanalı geçiş ücretlerinin, Haziran ayında yayınlandığı şekilde, değişiklik yapılmadan uyarlanması önerisini sürdüreceğini açıkladığı ICS Üyeleri tarafından bilinmektedir.

Hatırlanacağı üzere ICS, kamu ile istişare yöntemi için yorumlar sunmuş ve bunlar da 30 Haziran tarihli CAN(17)03 yazısı ile ICS Üyelerine duyurulmuştur.  Panama Kanalı İdaresi'nin, ICS yorumlarını ele alan ilişikteki mektubu ICS'e ulaşmıştır. Ne yazık ki, LPG ve LNG gemileri için geçiş ücretlerinde artış yapılmasına karşı çıkan ve Kanal geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik olması için en az altı ay önceden bildirim yapılmasını isteyen ICS'in  düşünceleri Panama Kanalı Yönetim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Bu Karar ile ilgili görüşler ilişikteki mektupta belirtilmektedir.

 

ICS Üyelerine, konteyner gemisi, dökme yük / konteyner ve LNG / LPG sektörlerini etkileyen geçiş ücreti değişikliklerinin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanacağı hatırlatılır. 2 Haziran 2017 tarihinde CAN(17)02 ile duyurulmuş olan Panama Kanalı İdaresi'nin tam önerisinde daha başka ayrıntılar da bulunmaktadır."

 

İlgi yazı ve Eki Panama Kanalı İdaresi'nin mektubu ilişikte sunulmuştur”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz