Menu

Duyurular


Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Güncellemesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 266-166 = 25/04/2024


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.04.2024 tarih ve 1016/303/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

''Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 24.04.2024 tarihli ve 96121905 sayılı yazıda, Panama Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen; kuraklık sebebiyle Panama'da göl suyu seviyelerinde düşüş yaşandığı, bu durumun Panama Kanalı'nda gemi trafiğinde aksamalara sebep olduğu ve bu konuya ilişkin olarak Panama otoritelerince birtakım tedbirler alındığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılan son açıklamada;

- Mayıs ayında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 7-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında halihazırda geçişine izin verilen gemi sayısının 27'den 24'e düşürüleceği, 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ise günlük 32 geminin geçişine izin verileceğinin duyurulduğu,

- Kuraklık öncesi dönemde günlük ortalama 36-38 geminin geçiş yaptığı Kanal'da yaklaşık sekiz aydır uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde ve gelecek dönem yağış tahminleri kapsamında haziran ayı itibarıyla geçişine izin verilen gemi sayısında yüksek bir artışa gidileceği,ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ürün ve hammadde tedariki için Panama Kanalı'nı kullanan firmalar ile lojistik ve yük taşımacılığı firmalarımızın uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde ihtiyatlı hareket edebilmelerini teminen "transit rezervasyon sistemi" (https://pancanal.com/en/transit-reservation-system/) sitesini kontrol etmelerinin önem  arz ettiği bildirilmektedir.''

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz