Menu

Duyurular


Panama Bayraklı Gemilerin KKTC Limanlarına Giriş Yasağının Kaldırılması

SİRKÜLER NO: 12.3 / 528-372 = 22/08/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.08.2022 tarih ve 2653/596/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.08.2022 tarihli ve 566433 sayılı yazıda, Panama Denizcilik İdaresi'nin 22 Şubat 2017 tarihli kararıyla, 11 Mayıs 1984 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararlarına atıfta bulunarak Panama Bayraklı gemilerin KKTC limanlarına (Mağusa Limanı, Gemi Konağı Limanı ve Girne Limanı) hangi şartlar altında olursa olsun giriş yapmaması gerektiğinin  ilan edildiği; bahse konu limanlara sefer yapan Türk Sahipli Panama Bayraklı gemilerin de olduğu dikkate alındığında, kısıtlamaların yaratabileceği mağduriyetin giderilmesine yönelik olarak ülkemiz tarafından gerçekleştirilen girişimler neticesinde Panama Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yeni bir Nota yayımlandığı belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, söz konusu Nota'da herhangi bir uluslararası örgütün bu limanlara girilmesini yasaklayan özel bir yönergesi ve BM'nin yürürlükte olan bir yaptırım rejimi veya listesi bulunmaması nedeniyle, Panama Denizcilik İdaresi'nin anılan limanları ziyaret eden Panama Bayraklı gemilere ceza uygulanmasına ilişkin söz konusu kararının yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz