Menu

Duyurular


Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7  / 785-600 = 24/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/10/2017 tarih ve 4014-665/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı "Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" 20.10.2017 tarih ve 30216 sayılı RG'de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Konvansiyona tabii ülkeler; Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Kosova, Karadağ)  Barcelona sürecine katılım sağlayan ülkeler (Cezayir, Mısır, Ürdün,İsrail, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus, Türkiye);  EFTA ülkeleri, Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı, Türkiye, Gürcistan, Moldova, Ukrayna'dan oluşmakta olup, Ülkesellik ve Doğrudan Nakliyat kurallarının geçerli olacağı Yönetmelik kapsamında Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, diğer bir Taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında ;

  1. Bir örneği Ek III (a)'da yer alan bir EUR.1 dolaşım belgesi,
  2. Bir örneği Ek III (b)'de yer alan bir EUR-MED dolaşım belgesi,
  3. Metni Ek IV(a)'da yer alan Menşe beyanı veya Ek IV(b)'de yer alan EUR-MED menşe beyanı.

belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanacaklardır.

Bahse konu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Yönetmelik


Dağıtım: Tüm üyelerimiz