Menu

Duyurular


P&I Kulüplerinin Rus Petrolü Tavan Fiyat Uygulamasına İlişkin Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 812-558 = 14/12/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.12.2022 tarih ve 3866/909/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 09.12.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Tüm P&I Kulüpleri ile birlikte Uluslararası P&I Kulüpleri Grubunun (IG P&I Kulüpleri), Rusya petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına ilişkin kılavuz yayınladığı belirtilmekte olup, Skuld P&I tarafından bu yayınlanan sirkülere https://bit.ly/3iZPjzN bağlantısından erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu kılavuzda özetle;

Avrupa Birliği, G7 Ülkeleri ve Avustralya (" Fiyat Sınırı Koalisyonu "), Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği kazançları azaltılmasına yönelik aynı zamanda Rus petrolünün dünya pazarlarına arzını sürdürmeyi amaçlayan 5 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olan mevzuat ve rehberliği (" Fiyat Sınırı Planı ") uygulamaya koyduğu,

Fiyat Sınırı Programı kapsamında, IG P&I Kulüpleri'nin artık, Rus ham petrolünün yüklendiği andan varış limanında gümrükten çekilene kadar fiyatının varil başına 60 $ veya altında olması koşuluyla Fiyat Sınırı Koalisyonunun bir parçası olmayan ülkelere Rus ham petrol sevkiyatları için P&I kapsamı sağlayabileceği, 

Rus petrol ürünleri için 5 Şubat 2023 'te ayrı bir fiyat sınırı getirileceği,

Uygulamanın başlangıcı olan 5 Aralık tarihinde gemide Rus ham petrolü bulunan gemilerin, taşıdıkları yük tavan fiyatın üzerinde satılmış olsa dahi ve gemi seferini tamamlayıp yükünü 19 Ocak 2023 tarihine kadar boşaltacağı taktirde seferlerini yasal olarak devam edebileceği,

Kulüpler, gemi sahipleri ve kiracıların artık sahip oldukları, kiraladıkları veya sigortaladıkları gemilerdeki Rus petrol yüklerinin fiyatını kontrol etmeleri gerekeceği,

5 Aralık'tan sonra Rus ham petrol yüklerini taşımayı amaçlayan bir gemi sahibi veya kiracının, P&I Kulübüne, sigorta süresi boyunca tavan fiyatı aşan fiyata satılan Rus petrolünü taşımayacağına dair bir örneği kılavuz içeriğinde bulunan tasdik formunu doldurarak ibraz edeceği,

Buna ek olarak, 5 Aralık 2022 'den önce yüklenen ve 19 Ocak 2023 tarihine kadar seferini tamamlayacak olan halihazırda Rus ham petrolünün taşınmasını içeren ticaretlerle uğraşmakta olan gemi sahipleri ve gemi kiracılarının kulüplerine ibraz edecekleri tasdik formu ise kılavuz ekinde yer aldığı, 

5 Aralık 2022 'den sonra yüklenen Rus ham petrolünün ve 5 Şubat 2023' ten sonra yüklenen petrol ürünlerinin taşınması için kulüp teminatının, uygun tasdiklerin sağlanması da dahil olmak üzere fiyat sınırı planlarının gerekliliklerine tam olarak uymalarına bağlı olduğu ve kulüplerin, taşınan yükün fiyat sınırından daha yüksek bir fiyata satın alındığından şüphelenmek için makul gerekçeleri olduğu taktirde, vermiş olduğu teminatı geri çekmesi gerekeceği ifade edilmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz