Menu

Duyurular


Palau Bayrak Temsilciliği Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 167-130 = 11/04/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 09/04/2014 tarih ve  1694-242 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Odamız üyesi İstanbul Denizcilik ve Eksperlik Bürosu Ltd. Şti’nden alınan 04.04.2014 tarihli e-posta mesajı ile,
 
-Yüksek kalite standartlarına sahip yeni bir kolay bayrak olan “PALAU INTERNATIONAL SHIP REGISTRY”nin Türkiye’de gemi tescili yapmak üzere şirketlerini yetkilendirdiği,
 
-Gemi kayıt ve personele verilecek “Crew Endorsement” sertifikalarının şirketlerince hazırlanarak gemi armatörlerine verileceği,
 
bildirilmektedir.
 
Söz konusu firmaya ait iletişim bilgilerinin de bulunduğu e-posta mesajı Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada  “Genel Duyurular”  bölümünde yer almakta olduğu,”
                                                          
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK :İstanbul Den. ve Eks. Bür. Ltd. Şti’nin e-posta mesajı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz