Menu

Duyurular


Özet Beyanda Acentelerin Taşıyıcı Gözükmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 104-61 = 17/02/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.02.2023 tarih ve 554/135/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Gümrük Müdürlüğü tarafından Odamız Samsun Temsilciliğine gönderilen 15.02.2023 tarih ve 82822102 sayılı yazıda ;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 10.02.2023 tarihli ve 82689544 sayılı yazı da özetle; Acentelerin özet beyan vermesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamakla birlikte, herhangi bir taşıma sözleşmesi yapılmadığı, dolayısıyla herhangi bir navlun ücreti alınmadığı, acentelerin yaptıkları aracılık işleminde sınırlı sorumluluk alanları dikkate alındığı bir durumda, acentelerin taşıyıcı kutusuna taşıyıcı olarak unvanlarını yazmaları mevzuata uygun olmayacağı, taşıma sözleşmesi bulunması dolayısıyla taşıyıcı sıfatıyla eşyaya ilişkin sorumluluğun üstlenilmesi hali dışında, acentelerin taşıyıcı kutusuna unvanlarını yazmaları Gümrük Yönetmeliği'nin Ek:82/45'inci maddesi doğrultusunda Gümrük Kanunu'nun 241'inci maddesine göre usulsüzlük cezası gerektiren bir işlem olduğu belirtilerek, söz konusu yazının bir örneği ekte yer almaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Ek: 10.02.2023 tarihli ve 82689544 sayılı yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz