Menu

Duyurular


Özet Beyan Risk Analizi İşlemleri

SİRKÜLER NO: 8.5  / 654-500 = 24/08/2017

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin web sayfasında yayımlanan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden IMDG 'ye yazılan 21.07.2017 tarihli ve 26696867 sayılı yazıda;

 

İlgi yazı ile;

“İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 11.07.2017 tarih ve 3305 sayılı yazısına atfen;

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 21.07.2017 tarihli 26696867 sayılı yazılarında;

Özet beyan aşamasında emniyet ve güvenlik amacıyla yapılan risk analizi sonucunda fiziki kontrole tabi tutulan eşya ile ilgili sorumluluğun taşıyıcı veya eşya sahibinde olup olmadığının tespitinin, taşıma sözleşmesi ve teslim şekilleri de göz önünde bulundurularak olay bazında yapılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, özet beyan aşamasında kırmızı hatta yönlendirilen taşıma senetleri ile ilgili olarak TCGB/Detaylı Beyan modülünde kontrol mekanizması bulunmakta olup özet beyan kırmızı hat muayenesi tamamlanmamış olan beyannamelerin işlemlerine devam edilememektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz