Menu

Duyurular


Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No. 34)

SİRKÜLER NO: 18.4 / 193-143 = 21/04/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/04/2014 tarih ve  1868-271 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Maliye Bakanlığı’nca 19 Nisan 2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No.34) yayınlanmıştır.
 
Bu Tebliğ’de, 
 
1-      Tevkifat Uygulamasının Kapsamı ve Niteliği
2-      Tevkifat Uygulamasında Vergisinin Beyanı
3-      Tevkifata Tabi Tutulan ÖTV’nin İndirimi
4-      Tevkifat Uygulamasında Belge Düzeni
5-      Tevkifat Uygulanmasında Düzeltme İşlemleri
6-      Diğer İşlemler
 
konuları açıklanmıştır.
 
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin (Seri No: 34) Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tradresinde ana sayfada -  “Genel Duyurular”  ve “ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları”  bölümlerinde yayınlanmaktadır.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK :Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği  (Seri No 34)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz