Menu

Duyurular


OTS Cihazlarında UN/LOCODE Sisteminin Kullanılması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 248-208 = 22/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/03/2017 tarih ve 1097-219/2017 sayılı yazısı. 


İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2017 tarihli ve E.20606 sayılı yazısına atfen;

Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS/AIS) cihazlarından gönderilen mesajlar içerisinde yer alan varış/kalkış limanları bilgisinin, Birleşmiş Milletler'in Ticaret ve Ulaştırma Lokasyon Kodları (UN/LOCODE)'ndaki liman kodları esas alınarak kullanılması için tavsiye edilen yöntemlerin, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından SN.1/Circ.244/Rev.1 Sirküleri ile yayınlandığı,

Bir örneği İlgi yazı Ek'inde yer alan Sirkülerin gemi donatan/işleten/armatörlerine duyurulması ve gemi kaptanları tarafından OTS/AIS cihazlarında manuel olarak giriş yapılan varış/kalkış liman kodlarının Türk bayraklı gemiler tarafından bahse konu Sirkülere uygun olarak girişinin yapılması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz