Menu

Duyurular


Ortadoğu’daki Diplomatik Krizin Denizcilik Üzerindeki Etkileri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 474-369 = 09/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/06/2017 tarih ve 2261-407/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 08.06.2017 tarih ve MC(17)30 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyelerinden, Orta Doğu bölgesinde sürmekte olan diplomatik krizin bir sonucu olarak, Orta Doğu'daki bazı Devletler tarafından Katar bayraklı gemilere ve Katar'a uğrak yapan gemilere uygulanan kısıtlamalar hakkında sağlanan bilgiyi dikkate almaları ve uygun şekilde sirküle etmeleri istenmektedir.

İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından Katar ile diplomatik bağların kesilmesinin gemiler üzerindeki etkileri hususunda bazı ICS Üyeleri bilgi talep etmişlerdir.

 

Geçen 24 saat içindeki haber raporlarına uygun olarak hiçbir Katar bayraklı geminin veya bayrağa ve armatörün uyruğuna bakılmaksızın, Katar'dan gelmekte olan veya Katar'a gitmekte olan hiçbir geminin Suudi Arabistan limanlarına veya herhangi bir Abu Dhabi petrol limanına girişine müsaade edilmeyeceği doğrulanmıştır. Katar'dan Bahreyn limanları ve sularına veya tersine olarak yapılacak seyirler de ertelenmiştir.

ICS'e bildirildiğine göre, Süveyş Kanalı İdaresi Mısır'ın Constantinople anlaşması ile bağlıdır; bu anlaşma Süveyş Kanalı'nı, savaş zamanları hariç, Mısır Hükümetinin koruması altında tüm ülkelerin serbest giriş ve geçiş hakkına sahip olduğu bir uluslararası su yolu olarak tanımlamaktadır.  Bu durumda, anladığımıza göre, güvenlik sebepleriyle yakından izlenme dışında, Katar bayrağı taşıyan veya Katar'a ve  Katar'dan yük taşıyan tüm gemiler, hiçbir kısıtlama olmaksızın normal olarak transit geçeceklerdir.

Olaylar geliştikçe, bu bölgede gemilerle ilgili durum değişebilir ve şirketlerin en yeni bilgiler için kendi bayrak devletleri ve P&I temsilcileri ile temas etmeleri gerekmektedir.  ICS Sekreteryası durumu izlemeye ve elde edildiğinde daha başka bilgiler sağlamaya devam edecektir.

 

ICS Üyelerinden sağlanan bilgiyi dikkate almaları ve uygun şekilde sirküle etmeleri istenmektedir."

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz