Menu

Duyurular


Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar” Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 232-193 = 10/04/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/04/2015 tarih ve 1557-281/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17/3/2015 tarihli ve 1064 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. (Karar Sayısı: 2015/7493)
 
Bahse konu Karar ve ekleri 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, Odamız Web Sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi karar
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz