Menu

Duyurular


Önsörvey ve Programdışı Denetimler

SİRKÜLER NO: 22.3  / 079-066 = 24/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/01/2017 tarih ve 319-68/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.01.2017 tarih ve E.5212 sayılı yazısına atfen;

 

Liman Başkanlıklarının görev alanlarında yer alan limanlarda uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere belirlenen periyotlarda önsörvey ve programdışı denetimler gerçekleştirildiği, söz konusu denetimlerin kapsamlı olması sebebiyle mevcut denetim raporlarının denetimin içeriğini yansıtmadığının görüldüğü, bu sebeple kullanılan denetim raporlarında revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) kullanılan denetim raporlarında belirlenen hususları da içerecek şekilde denetim raporu hazırlandığı,

 

İlgi yazı tarihi itibari ile yapılacak önsörvey ve programdışı denetimlerde, denetimin İngilizce olarak icra edilmesi, Ek'te gönderilen denetim raporunun İngilizce olarak doldurulması, onaylanan ve gemiye bırakılan raporların PSC Denetimlerinde ibraz edilmemesi için bu raporların gemi sertifikaları ve PSC raporlarından farklı bir dosyada muhafaza edilmesi hususunda gemi kaptanlarına gerekli uyarıların yapılması, raporlanan eksikliklerin; ISM ile ilgili eksiklik olması (ISM Related), yetkilendirilmiş kuruluşun sorumluluğunda olan eksiklik (RO Responsible) veya kaza sebebiyle oluşan hasarlara ilişkin (Accidental Damage) olması durumunda raporda ilgili kısımların işaretlenmesi, Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) üzerinden gerekli güncellemelerin yapılması, müteakip sistem üzerinden istatistiki bilgi alınacağından sisteme girilen raporların da ayrıntılı girilmesi, ikinci veya daha sonraki kontrollerin eski uygulamada olduğu gibi Form-B üzerine not olarak belirtilmesi gerektiği,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz