Menu

Duyurular


Online Duyuru Sistemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 339-204 = 06/06/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan 06.06.2023 tarih ve E-97989116-199-1195135 sayılı yazısı.

 

Tuzla Bölge Liman Başkanlığı’ndan  alınan ilgi yazıda;

‘’Bölge Liman Başkanlığımız, idari sahamız içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerin; Bakanlığımızın ana politika, strateji ve hedefleri ile mevzuat ve uluslararası normlar doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlarda, etkinlik ve verimlilik ilkeleri ile hizmet standartlarına uygun olarak planlanmasından, koordine edilmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. Bölge Liman Başkanlığımız, idari sahamızda faaliyet gösteren tüm denizcilik firmalarının işletim, üretim, denetim v.b. süreçlerinde kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konularında da, sektörle sürekli etkileşim içerisinde bulunmaktadır.

Bu kapsamda Başkanlığımız, yukarıda belirtilen sorumluluklarından bazılarını daha aktif bir şekilde yerine getirebilmek adına "Online Duyuru" sistemini başlatmış olup talimat/duyuru statüsünde yazdığı tüm yazıları https://tuzlaliman.uab.gov.tr/ resmi internet sitesinde "Duyurular" sekmesi altında sirküle etmeye başlamıştır.

Bahse konu talimat/duyuru statüsündeki yazılarımızın içerik takibinin güncel bir şekilde https://tuzlaliman.uab.gov.tr/ sitesinden yapılması ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz