Menu

Duyurular


Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Koruyucu Donanımlar Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5 / 252-212 = 22/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/03/2017 tarih ve 1113-221/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından "Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Koruyucu Donanımlar Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Tebliğ" 22.03.2017 tarih ve 30015 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış olup söz konusu Tebliğ ile daha önce Onaylanmış Kuruluş olarak atanmış olan TSE'nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği konusundaki Faaliyet Alanı güncellenmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ  29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsamakta olup  İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz