Menu

Duyurular


On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 599-462 = 01/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/07/2017 tarih ve 2912-498/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Başbakanlıktan "On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi" 29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bahse konu Genelge' de,

·    On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında ekli 1 sayılı listede belirtilen 43 adet özel ihtisas komisyonu ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek ekli 2 sayılı listede yer alan 32 adet çalışma grubunun oluşturulmuş olduğu,

 

·   Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde, Kalkınma Bakanlığınca söz konusu listelerde değişiklik yapılabileceği ve yeni komisyon ve çalışma gruplarının oluşturulabileceği,

 

·  Çalışma usulleri ile katılımcı sayısı ve niteliğinin, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirleneceği; bu komisyon ve çalışma gruplarında görev alacak temsilcilerin yazıyla davet edileceği ve Komisyonlarda görev yapmak üzere, gerek ismen gerekse kurumsal olarak merkezi ve yerel düzeyde davet edilen temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin Kalkınma Bakanlığına bildirilerek toplantılara düzenli olarak katılımlarının ilgili kurumlar tarafından temin edileceği,

 

·    Kurulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz