Menu

Duyurular


Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.2 / 163-134  = 23/02/201


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 23 Şubat 2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz