Menu

Duyurular


Numune Alma Kılavuzu Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 603-432 =  10/10/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/10/2012 tarih ve  3911-502 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne dağıtımlı Numune Alma Kılavuzu 08.10.2012 tarih ve 2012/32 sayılı Genelge ile yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge’de ; numune almaya ilişkin kurallar ile numune miktarlarının Gümrük Yönetmeliği’nin 198 ve 199.maddelerinde belirlendiği, bu çerçevede hazırlanan Numune Alma Kılavuzu’nun Genelge ekinde yer aldığı açıklanmaktadır.

 

Genelge ekinde bulunan Numune Alma Kılavuzu, http://www.gumrukticaret.gov.tr/altsayfa/mevzuat/429/2/2012-yili.html adresinde yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz