Menu

Duyurular


NOX emisyon kurallarının planlandığı şekilde 2016 yılında yürürlüğe girmesi için ımo’da alınan karar hk.

SİRKÜLER NO: 20.1 / 190-140 = 21/04/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/04/2014 tarih ve  1859-264 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Belirlenmiş özel bölgelerde daha katı NOx emisyon kurallarının uygulanmasının beş yıl daha geciktirilmesi yönünde Rusya ve diğer ülkelerin başlattığı bir girişimin Japonya, ABD, Kanada ve Danimarka tarafından engellendiği; buna göre, NOx Tier III seviyelerinin en başta planlandığı gibi 2016 yılında, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Karayibler Emisyon Kontrol Bölgelerinde (Emission Control Areas – ECAs) uygulanarak yürürlüğe girmesi hususunun Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde (International Maritime Organisation - IMO) karara bağlandığı bilgisi verilmektedir.
 
İlgi yazıda ayrıca, NOx kurallarının yürürlüğe girme tarihine ilişkin bazı istisnaların kabul edildiği bildirilmektedir. Söz konusu istisnalara göre, yeni belirlenen Emisyon Kontrol Bölgeleri NOx Tier III seviyeleri için yürürlük tarihlerini kendileri belirleyebilecek ve 24 metreden (79 feet) uzun yatlar söz konusu düzenlemelere 2021 yılına kadar uyum sağlamak zorunda kalmayacaklardır.
 
İlgi yazının Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmuştur (Ek-1).”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz