Menu

Duyurular


NAVAREA III Bölgesi Deniz Güvenliği Bildirileri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 123-92 = 25/02/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.02.2022 tarih ve 1320/161/2022 sayılı yazısı.   

  

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;  

  

‘‘NAVAREA III Bölgesi, Karadeniz ve Karadeniz'in kuzeybatısı için detayları ve görselleri Ek'te sunulan 092/22 ve 093/22 No'lu Deniz Güvenliği Bildirileri yayımlanmıştır. 

Bu kapsamda 093/22 No'lu bildiride; 

Bir sonraki bildiriye kadar Karadeniz'in Kuzeybatısından 45-21K paralelinin kuzeyine kadar olan bölge Savaş Riski Bölgesi ilan edildiği; 


092/22 No'lu bildiride; 

Ek'te belirtilen koordinatlar kapsamında mayın tehlikesi sebebiyle seyire yasak bölge ilan edildiği belirtilmektedir.’’  

  

Denilmektedir.  

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.  

  

  

  

   

Saygılarımızla,  

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği  

  

  

Emin EMİNOĞLU  

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz