Menu

Duyurular


Müşterek Harp Komitesi'nin Yayınladığı Tavsiye Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 254-155 = 28/04/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.04.2023 tarih ve 1218/339/2023 sayılı yazısı. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping–ICS) tarafından Odamıza gönderilen 26.04.2023 tarihli Ek'te sunulan e-posta yazısında; 

Müşterek Harp Komitesi tarafından Tekne Harp, Deniz Haydutluğu, Terörizm ve İlgili Tehlikeler Listesi'nde Bulunan Alanlarda, bahse konu alanlarda algılanan artan riski yansıtan değişiklikleri belirten bir Tavsiye Duyurusunun yayımlandığı bildirilmektedir. Değişiklikler Rusya ve Ukrayna için mevcut alanlarda yapılmış olup, Sudan için de yeni bir alan oluşturulduğu belirtilmektedir. 

Bahse konu Tavsiye Duyurusu ekte yer almakta olup, konu ile ilgili değerlendirme ve soruların legal@ics-shipping.org adresine, güvenlikle ilgili soruların ise john.stawpert@ics-shipping.org adresine iletilmesi gerektiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz