Menu

Duyurular


Müşterek Çalışma Grubu Tarafından Yayımlanan Güncel Siber Güvenlik Kılavuzları

SİRKÜLER NO: 18.1  / 536-416 = 11/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/07/2017 tarih ve 2692-458/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Ticaret Odası (ICC) 05.07.2017 tarih ve PRESS(17)11 sayılı yazısına atfen;

ICS tarafından yayımlanan ilgi yazı Eki basın bildirisinde, Gemilerde Siber Güvenlik Kılavuzları (The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships) dokümanının BIMCO'nun sorumluluğundaki Müşterek Çalışma Grubu tarafından güncellendiği bildirilmektedir.

 

Kılavuzda yapılan değişikliklerin özetlendiği basın bildirisinde ayrıca kılavuza ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri sağlanmaktadır.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz