Menu

Duyurular


Mısır Üretici Kayıt Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 357-289 = 25/04/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/04/2017 tarih ve 1625-308/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.O.B.B.’un 18.04.2017 tarihli ve 6455 sayılı yazısına atfen;

 

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Dairesi bünyesinde oluşturulan kayıt sistemine kayıt zorunluluğu uygulamasının 16.03.2016 tarihinde başladığı,

 

28-30 Mart 2017 tarihinde düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Teknik Engeller Komitesi Toplantısında halen sisteme kayıt olmayan firmaların varlığından bahisle Mısır tarafına bildirilmek üzere başvuru işlemlerini tamamlamakla birlikte sisteme henüz kayıt yaptıramamış Odamız üyesi firmalara ilişkin güncel listenin doldurularak Ekonomi Bakanlığı’nın 27.04.2017 tarihine kadar gönderilmesi istenmektedir.

 

Mısır Üretici Kayıt Sistemi hakkında firmaların sisteme kayıt olması ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin form ekli olup, formun doldurularak en geç 27.04.2017 tarihine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz