Menu

Duyurular


Mısır Üretici Kayıt Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 070-058 = 20/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/01/2017 tarih ve 273-62/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 17.01.2017 tarih ve 999 sayılı yazısına atfen;

 

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Mısır'a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde 25 ürün grubunun ithalatını kapsayacak şekilde başladığı,

Söz konusu bu uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca Anlaşmaların Halli Mekanizmasına taşınmasının değerlendirildiği, bu kapsamda Mısır'a ihracat yapan veya Mısır'da yatırımları bulunan firmaların söz konusu uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespitine ihtiyaç duyulduğu,

Bu çerçevede,

Mısır'a ihracat veya yatırım yapan firmaların uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespit edilip Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesine teminen Ek'te sunulan formun doldurularak en geç 20.01.2017 tarihine kadar kubilay.simsek@tobb.org.tr adresine gönderilmesi istenmektedir.

 

Mısır'a ihracat veya yatırım yapan firmaların karşılaştıkları sorunların tespitine ilişkin form Ek'tedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Form

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz