Menu

Duyurular


Milletlerarası Andlaşma (Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 276-202 = 27/04/2022 


İlgi: 25.04.2022 tarih ve 31820(Mükerrer)/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak 17 Temmuz 2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan ve 7348 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Protokol I” ile “Protokol III”ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5526) ‘’ adlı yazı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz