Menu

Duyurular


Milletlerarası Andlaşma

SİRKÜLER NO: 11.5 / 339- 200 = 13/05/2024


İlgi: Resmi Gazete’den alınan 13.05.2024 tarih ve 32545 (Mükerrer) ve 8449 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

 

Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde:

‘’20/05/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ‘nin I, III a ve IV sayılı eklerini değiştiren ilişik 25/08/2022 tarihli ve 1/2022 sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının onaylanmasına,6333 sayılı Kanun 2 nci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz