Menu

Duyurular


Mevzuat Değişikliği - Lojistik Sektörü İhracat Destekleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 235-141 = 19/04/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.04.2023 tarih ve 1175/313/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından Odamıza gönderilen 17.04.2023 tarih ve 4030 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'nın yük taşımacılığı ve lojistik sektörünün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda destek mevzuatının değiştirilmesine yönelik olarak 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'de 14 Nisan 2023 tarihinde değişiklik yapıldığı bildirilmektedir. 

 Bu çerçevede; 

- Acentelik hizmetlerinin de lojistik ve taşımacılık hizmet sektörü kapsamında desteklenmesi,

- Yurt dışındaki depo/antrepoların birim desteği kapsamında değerlendirilmesi, 

- Sektörel ticaret heyeti düzenlemek için talep edilen asgari 8 yararlanıcı şartının 5'e indirilmesi, 

- Destek programının tabana yayılması amacıyla desteklenecek firmalarda aranan ciro şartının kaldırılması, 

- Ekte sunulan 17 adet yeni belge ve sertifikanın pazara giriş belgeleri desteği kapsamına alınması,

hususlarının uygun bulunduğu belirtilmektedir. 

Genelge'nin güncellenmiş nihai metni Ticaret Bakanlığının internet sitesinde www.ticaret.gov.tr yayınlanmakta olup, 14 Nisan 2023 tarihinde değişiklik yapılan 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge ekte yer almaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz