Menu

Duyurular


Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 184-153 = 01/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/03/2017 tarih ve 806-164/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü" 18.08.2016 tarihinde imzalanmış olup; Protokolün amacı; ÎŞKUR ile TOBB arasında etkin şekilde işleyen bir işbirliği tesis ederek, İşverenlere yönelik etkili işveren danışmanlık hizmetleri sunulması, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücü temin edilmesine yardımcı olmak için iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması, İşverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik kurs düzenlenmesi ile meslekî eğitim ve tecrübe kazandırılma çalışmaları yapılması ve nihayetinde İş arayanların istihdam edilmelerini ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanmasıdır.

 

Bu kapsamda, Deniz Ticaret Odası gerek Beyoğlu İŞKUR binasına yakın konumu ve kurduğu etkili iletişim, gerek diğer Oda/Borsa ve kamu kurumlarının katılım sağladığı aylık toplantılar ile istihdamın artırılması yönündeki bu sürece sektörümüz adına azami ölçüde destek vermektedir. Bu faaliyet kapsamında İstihdam Seferberliği hususunda gerçekleşen istihdam artışının dönemsel olarak raporlanması amaçlanmaktadır.

 

Bu açıdan sektörümüz için de büyük önem taşıyan istihdam değerlerindeki artışı tespit edebilmek için kurum/kuruluşunuzca Üye veya çalışanları ile 01.01.2017 tarihinden bu yana istihdam sayısının ivedilikle Deniz Ticaret Odasına bildirilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz