Menu

Duyurular


MEPC 78’inci Dönem Toplantısı Sonuçları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 435-309 = 05/07/2022 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.07.2022 tarih ve 2345/509/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (Marine Environment Protection Committee-MEPC) 78’inci Dönem Toplantısı, 06-10 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiştir. Odamız tarafından takip edilen toplantıda gündeme gelen konular ve sonuçları hakkında IMO resmi web sayfasında yayımlanan bültende yer alan hususlara ilişkin özet bilgi ve Türkçe tercüme Ek’te sunulmaktadır. 

MEPC 78’inci Dönem Toplantısında özetle;

-Deniz Çevresini Koruma Komitesi tarafından, 2023 yılının ortalarında güncellenmesi planlanan stratejinin kabulü yönünde, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin IMO Başlangıç Stratejisini yeniden değerlendirme ve geliştirme taahhüdü yinelenmiştir.

-Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması üzerine Oturumlar Arası Çalışma Grubu’nun (ISWG-GHG 12) çeşitli teknik unsurları (sera gazı yakıt standardı ve/veya IMO’nun karbon yoğunluğu önlemlerinin geliştirilmesi) ile karbon fiyatlandırma unsurlarını (piyasaya dayalı bir önlem) entegre eden “aday orta vadeli tedbirler sepetinin” daha da geliştirilmesine yönelik ilerleme kaydedildiği belirtilmektedir.

-IMO Sera Gazı Başlangıç Stratejisi’nde belirtilen zaman çizelgelerine uygun olarak gemilerin karbon yoğunluğunu azaltmaya yönelik kısa vadeli önlemlerin uygulanmasını desteklemek için Rehberler kabul edilmiştir.

-ISWG-GHG 11’de denizcilik yakıtları için yaşam döngüsü GHG/karbon yoğunluğuna (LCA Rehberleri) ilişkin taslak rehberlerin geliştirilmesinde kaydedilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak, MEPC tarafından çalışmayı ilerletmek için denizcilik yakıtları yaşam döngüsü GHG analizine ilişkin bir yazışma grubu kurulmuştur.

-Kükürt oksitlere yönelik Akdeniz Emisyon Kontrol Alanı (Sulphur Emission Control Area-SECA) oluşturulması onaylanmıştır. Akdeniz’i bir bütün olarak Kükürt Oksitler (SOx-ECA) ve Partikül Madde (Particulate Matter-PM) için Emisyon Kontrol Alanı olarak belirleyecek olan MARPOL Ek VI’ya yönelik önerilen değişiklikler MEPC 79’da kabul edilmek üzere Komite tarafından onaylanmıştır. Değişikliğin, 2025 yılından itibaren geçerli olacak yeni limit kuralı ile 2024 yılının ortalarında yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

-Ayrıca, Egzoz Gazı Temizleme Sistemleri (Exhaust Gas Cleaning Systems-EGCS) Yıkama Sularının Deşarjına Yönelik Rehberler onaylanmıştır.''


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz