Menu

Duyurular


Mayıs 2018’de Emekli Olacak Olan ICS Genel Sekreteri Mr. HINCHLIFFE ile Yapılan Söyleşi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 362-293 = 27/04/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/04/2017 tarih ve 1617-306/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Mart 2017 tarihli Llyod’s List The Intelligence dergisinde yayımlanan bir söyleşiye atfen;

ICS Genel Sekreteri Mr. Peter HINCHLIFFE, Mayıs 2018'de emekli olma planlarını açıklaması öncesinde kendisi ile yapılan bir mülakatta, Lloyd's List' den Helen KELLY'e denizcilikle ilgili birçok konuda görüşlerini açıklamış olup, değindiği konular arasında Bölgeselleştirme ile mücadele, Balast Suyu, 2020 Yakıt değişikliği, IMO'da Reform yapılması gibi birçok konular vardır.  Mr. Hinchliffe "daha fazla bölgesel tüzükler olması dünya ticaretinin düzenini bozacak ve gemi işletmecileri için hayatı daha da güçleştirecektir" demiştir.  Ayrıca IMO'nun yakıt tüketimi ve böylece CO2 emisyonları hakkında doğru verileri elde etmesinin büyük önem taşıdığını da söylemiştir.

 

Mr. HINCHLIFFE bu yıl sonlarında yürürlüğe girecek olan IMO'nun Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu'nu ICS'in beğendiğini söylemenin güç olacağını, bunun hala birçok kusurları olduğunu, ancak şimdi en azından uygulama için bir tarih ve yeterli olmasa da bir çeşit geçiş düzenlemesinin mevcut olduğunu" söylemiştir.

2020 yakıt değişikliği konusunda ise, "yeni ekipman teçhiz edilmesi ve yakıt masrafları dolayısıyla düşük kükürtlü yakıta geçişte armatörler önemli derecede masrafa gireceklerdir" demiştir.

 

IMO'da  reform yapılması hususunda Mr. HINCHLIFFE "ICS, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün kural yapma yöntemlerinde reform yapılması üzerinde durmaktadır.  Çok iyimserim, birkaç yıl içinde daha iyi ve daha kapsayıcı bir IMO düzenleme yöntemine sahip olacağız"

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz