Menu

Duyurular


Mavi Ekonomide Karbon Salınımının Azaltılması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 397-230 = 23/06/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.06.2023 tarih ve 1655/461/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, IMO resmî internet sitesinde yer alan(https://t.ly/SOJ1P “Mavi Ekonomide Karbon Salınımının Azaltılması-Bu Süreçteki Fırsatlar ve Zorluklar” hakkındaki yazı Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz