Menu

Duyurular


MARPOL Ek VI Kural 13

SİRKÜLER NO: 20.1  / 444-349 = 29/05/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/05/2017 tarih ve 2030-375/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 23.05.2107 tarih ve 105.02.02-E.43092 sayılı yazısına atfen;

 

1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi (MARPOL 73/78) Değiştiren 1997 Protokolü"ne göre; 1 Ocak 2000 tarihinde veya sonrasında inşa edilen bir gemide kurulu olan ve çıkış gücü 130 KW' dan daha yüksek olan dizel makineler ile 1 Ocak 2000 tarihinde veya sonrasında büyük tadilata giren ve çıkış gücü 130 KW' dan daha yüksek olan dizel makineler için "Azot Oksitler-NOx" başlıklı Kural 13'ün, uygulanmaya başlandığı,

 

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği(18.01.2017/29952) kapsamında, NOx ile ilgili belgelendirmelerin, yetkilendirilmiş kuruluşlar ile Sınırlı Yetkili Kuruluşlar-SYK tarafından yapılması gerektiği,

 

Bahse konu Yönetmeliğin, Md.30(3) bendine istinaden hazırlanacak Tebliğ ile, ilgili çalışmaların UDHB tarafından yürütüldüğü, ticari yatlar ve yolcu gemilerinin "NOx Kod" ile ilgili belgelendirmelerinin, Tebliğ ile yetkilendirilecek SYK'ler tarafından yapılacağı,     

 

Söz konusu Tebliğ çalışması tamamlanıp, SYK'ler yetkilendirilene kadar bahse konu gemilere "Deniz Elverişlilik Belgesi" verilmesine, 30 Kasım 2017 tarihine kadar devam edilmesinin uygun bulunduğu, 

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz