Menu

Duyurular


Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban’ın Türkiye’ye Resmi Ziyareti Kapsamında Düzenlenen “Türkiye – Macaristan İş Forumu” Sonuç Raporu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 673-515 = 29/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/08/2017 tarih ve 3277-574/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 25.08.2017 tarih ve MAC/201-1239 sayılı yazısına atfen;

 

Macaristan Başbakanı Sn. Viktor ORBAN'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)'nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel'de düzenlenen "Türkiye-Macaristan İş Forumu" Sonuç Raporu'nun EK'te sunulduğu,

 

Bahse konu İş Forumu kapsamında yapılan sunumlar ile Türk ve Macar özel sektör heyeti listesine http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15196 internet bağlantısından ulaşılabileceği,”


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz